احكام غير عادلانه و سنگين زندان براى چهار زندانى عرب احوازى

كتبه  السبت, 23 آب/أغسطس 2014 10:12

چهار زندانى عرب احوازى توسط فرهادوند قاضى شعبه يكم دادگاه انقلاب اسلامى در احواز اين چهار زندانى را به ترتيب : حسن عبيات ( حبس ابد)، عيدان بيت سياح شاخى(١٠سال) ، خالد عبيداوى و جاسم ساعدى ( ٥ سال)، محكوم كرد .

اين زندانيان با حكم فرهادوند قاضى شعبه يكم دادگاه انقلاب احواز به اتهام تهديد امنيت ملى و محاربه خداو قتل دو تن از عناصر بسيج در شهرستان حميديه از توابع احواز كه در آن زمان شاهد اعتراضات و راهپيمايى مردمى بود ، محكوم شدند.

سازمان حقوق بشر احواز باخبر شده است كه محاكمه اين زندانيان در مقر سازمان اطلاعات سپاه و بدون داشتن وكيل و حداقل حقوق قانونى براى آنها صورت گرفته است كه اين مو ضوع نقض آشكار حقوق بشر و قوانين بين المللى مى باشد. لازم به يادآورى است كه اين چهار زندانى در ژانويه ٢٠١٢ در خانه ها ى خود در شهر حميديه توسط نيروهاى امنيتى نظام جمهورى اسلامى كه بدون مجوز ورود به خانه و توجيه اتهام قانونى بود ، دستگير شده بودند . گزارشهاى منابع حقوق بشر احوازى حكايت از آن دارد كه اين چهار زندانى در طول دوران حبس خود در معرض شديدترين آزار و شكنجه هاى روحى و جسمى از سوى نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى بودند . لازم به ذكر است كه در اواخر دسامبر ٢٠١٢ كانال ماهواره اى انگليسى زبان پرس تى وى ايران مجموعه اعترافات ساختگى اين چهار زندانى را پخش كرده بود . اين چهار تن بلافاصله به زندان كارون احواز فرستاده شدند . سازمان حقوق بشر احواز اين احكام زندان را به شدت محكوم كرده و از همه سازمانها و موسسات حقوق بشر جهانى ميخواهد كه با فشار بر حكومت ايران ، از آنها بخواهد كه محاكمه هاى عادلانه اى براى همه زندانيان انجام دهد.

سازمتان أحوازي حقوق بشر

قييم هذا الموضوع
(1 تصويت)