فالح منصوري بعد از هشت سال زندان در ايران به كشور هولند بازگشت

كتبه  الجمعة, 19 أيلول/سبتمبر 2014 23:13

به گزارش سازمان عفو بين الملل در شهر ماستريخت هولند و همچنان اعلام رسمي حكومت هولند، هموطن عرب أحوازي مقيم هولند اقاي فالح منصوري فرزند عبدالله بعد از هشت سال حبس در ايران به اغوش خانواده خود بازگشت.

فالح عبدالله ـ رئيس سازمان ازاديبخش ميعاد براى ازادي احواز ـ در سال 2006 براي ديدار اعضاي اين سازمان كه مقيم دمشق پايتخت سوريه بودند سفر كرده بود كه به طور ناگهاني توسط سازمان اطلاعاتي سوريه دستكير و بعد از دوهفته زنداني به ايران تحويل داده شد.

فالح عبدالله منصوري هم وطن عرب أحوازي است كه سالهاست در هولند بعنوان پناهنده سياسي مقيم و داراي باسپورت هولندي ميباشد.

حكومت ايران با استفاده از توافقنامه امنيتي ميان ايران و سوريه توانسته بود فالح عبدالله منصوري را دستگير كند ،هرچند كه طبق قوانين انساني بين الملل،تسليم افرادي سياسي و يا پناهنده كه جانشان در خطر است ممنوع مي باشد.

فالح عبدالله منصوري پس از گذراندن دوهفته در زندانهاي وزارت اطلاعات در طهران سپس به زندانهاي كارون و سپيدار در شهر أحواز منتقل داده شد.

شعبه يكم دادگاه انقلاب ايران در أحواز حكم اعدام او را صادر كرده بود، اين در حايست كه حكم صادر شده بدون هيچگون محاكمه اي صورت گرفت.او به اتهام تهديد امنيتي عليه ايران و همجنين محارب با الله و مفسد في الارض به اين حكم مواجه شد كه بعدها اين حكم با فشارهاي سازمانهاي عفو بين الملل و حكومت هولند و كشورهاي اتحاديه اوروپا به 30 سال زندان تخفيف داده شد.

حكومت ايران ، فالح عبدالله منصوري را از داشتن وكيل مدافع درطول هشت سال ممنوع كرده بود .علاوه براين اين حكومت ورود سه وكيل مدافع هولندي كه براي دفاع از المنصوري بصورت داوطلبانه عازم طهران بودند را منع كرده بود.

فالح عبدالله منصوري متولد سال 1945 ميلادي است كه در 11.05.2014 توسط نيروهاي امنيتي كشور سوريه دستگير و بعد از دو هفته به ايران تحويل داده شد.او داري همسر و سه فرزند مي باشد.

حكومت هولند از همان روزهاي نخستين بشدت موضوع را پيگيري كرده بود و توانست توسط سازمان حقوق بشر كشورهاي اتحاديه اوروپا ايران تحت فشار قرار دهد.

اقاي تيمر مانز وزير خارجه هولند در اين راستا نقش بسزايي داشته اند.

همچنين سازمان عفو بين الملل در شهر ماستريخت هولند دو طول اين هشت سال هر ماهه تظاهراتي را در شهر ماستريخت جهت ازادي فالح منصوري برپا مي كرد .

شهردار شهر ماستريخت اقاي انو هوس نيز در اين مدت كمك هاي شاياني كرده است .

سازمان أحوازي حقوق بشر با قدرداني از عملكرد حكومت هولند و سازمان عفو بين الملل ،ازادي فالح عبدالله المنصوري را به خانواده ايشان ، حكومت هولند ، سازمان عفو بين الملل و تمام فعالين حقوق بشر تبريك عرض مي نمايد.

سازمان أحوازي حقوق بشر

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)