شهردار شهر شيبان أحواز دو كارگر عرب أحوازي را بعلت اعتناق مذهب سني از كار اخراج كرد.

كتبه  الجمعة, 19 أيلول/سبتمبر 2014 23:18

به گزارش سازمان أحوازي حقوق بشر، سازمان شهر شيبان در ماه گذشته دو كارگر عرب أحوازي را بعلت گرويدن به مذهب اهل تسنن از كار اخراج كرد.

اين دو نفر بنامهاي :

ـ عبدالرضا مياحي 33 ـ ساله متأهل و داراى سه فرزند كودك مي باشد.

ـ ماجد عنافچه ـ 25 ساله متاهل و داراي يك فرزند كودك مى باشد.

  شهردار شهر شيبان با تماس تلفوني به وزارت اطلاعات شهر ملاثاني أحواز خواستار دستگيري اين دو شهروند عرب أحوازي شد.

اين دو شهروند توسط سازمان اطلاعات شهر ملاثاني دستگير و در زندانهاي انفرادي و سري اين سازمان مورد بازجويي قرار گرفتند.

به گزارش منابع خبري سازمان أحوازي حقوق بشر اين دو نفر با قيد وثيقه مالي بطور موقت ازاد شدند.

بنابه گزارشهاي رسمي بين الملل شهرهاي مختلف أحواز در طي چند سال گذشته شاهد گرويدن تعداد زيادي از جوانان و روشنفكران به مذهب اهل تسنن مي باشد.

حكومت ايران در أحواز نيز با شدت با اهل تسنن و يا كسانيكه به مذهب تسنن روي مي اورند برخورد قاطع و شديدي مي كند.اين درحاليست كه ازادي عقيده حقي است كه قوانين انساني بين الملل براى هر انساني محترم شمرده اند.

سازمان أحوازي حقوق بشر با محكوم كردن اينگونه اعمال خشونت اميز از سوي حكومت ايران، از سازمانهاي بشر دوستانه بين الملل درخواست دارد كه با تحت فشار قرار دادن حكومت ايران ، تلاش گستر ده اي را جهت برپايي ازادي عقيده در ايران انجام دهند.

سازمان أحوازي حقوق بشر

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)